in , , ,

Temettü: Şirket Karının Hissedarlara Kazandırılması ve Finansal Başarı İndikatörü

Temettü, bir şirketin karından pay sahiplerine dağıttığı kâr payını ifade eder. Şirketler, belirli dönemlerde genellikle yılda bir kez, hissedarlarına kâr dağıtmak amacıyla temettü öderler. Temettü, hissedarların yatırımlarından elde ettikleri gelirin bir kısmını temsil eder ve genellikle hisse senedi sahiplerine nakit para ya da ek hisse senetleri olarak dağıtılır.

Temettü, şirketin başarılı bir performans gösterdiğini ve kar elde ettiğini gösteren bir işaret olarak kabul edilir. Temettü ödemesi, hissedarların yatırımlarından kazanç sağlamalarının yanı sıra, şirketin güçlü finansal durumu ve gelecekteki başarı potansiyeli hakkında da bilgi sağlar. Temettü politikası, şirketin yönetim politikalarından biridir ve şirketin karının ne kadarının temettü olarak dağıtılacağını belirler.


Bir şirketin temettü ödemesiyle ilgili basit bir örnek şu şekildedir:

Örneğin, ABC Şirketi, bir mali yıl sonunda 1 milyon dolar kar elde etmiştir. Şirketin yönetim kurulu, bu karın %30’unu temettü olarak dağıtmaya karar verirse, toplam temettü miktarı:

1.000.000 dolar x 0,30 = 300.000 dolar olacaktır.

Bu durumda, ABC Şirketi, temettü olarak toplam 300.000 doları hissedarlarına dağıtabilir. Bu dağıtım, genellikle her hisse başına sabit bir miktar olarak ifade edilir veya her hisse sahibine oransal olarak dağıtılır. Temettü, hissedarların yatırımlarından kazanç sağlamalarını ve şirketin başarılı bir mali performans sergilediğini görmelerini sağlar.


Temettü Verimi Nedir ?

Temettü verimi, bir hisse senedinin temettüsünün, o hisse senedinin mevcut fiyatına oranlanarak bulunan bir orandır. Temettü verimi, yatırımcılara bir hisse senedinin yatırım getirisini değerlendirme ve karşılaştırma imkanı sağlar.

Temettü verimi şu formülle hesaplanır:

Temettü Verimi = (YıllıkTemettüMiktarı / Hisse Senedi Fiyatı) × 100

Bu formülde, yıllık temettü miktarı, bir hisse senedinin bir yıl içinde ödediği toplam temettüdür. Temettü verimi yüzde cinsinden ifade edilir.

Örneğin, bir hisse senedi 10 TL fiyatında ve yıllık olarak 1 TL temettü ödüyorsa, temettü verimi şu şekilde hesaplanır:

Temettü Verimi = (1/10) × 100 = 10%

Bu durumda, hisse senedinin temettü verimi %10 olarak bulunur. Temettü verimi, yatırımcılara hisse senetlerinin potansiyel getirisini değerlendirme konusunda bir kıyaslama aracı sağlar.


İlgili terimler

  1. Temettü Tarihi (Dividend Date): Şirketin temettü ödemesi kararının açıklandığı tarih. Bu tarih, hisse senedi sahiplerinin belirli bir tarihe kadar hisse senetlerini elinde bulundurmuş olması gereken tarihtir.
  2. Ex-Dividend Tarihi (Ex-Dividend Date): Temettü tarihinden önce hisse senetini satın almanın gerektiği son tarih. Bu tarihten sonra hisse senetini alanlar o dönemki temettüden yararlanamazlar.
  3. Ödeme Tarihi (Payment Date): Temettü ödemelerinin gerçekleştirildiği tarih. Bu tarihte hissedarlar, kendilerine düşen temettü miktarını alırlar.
  4. Hisse Başına Temettü (Dividend Per Share): Bir hisse senedinin sahibine düşen temettü miktarı.
  5. Temettü Politiği (Dividend Policy): Şirketin temettü dağıtım politikası. Bu, şirketin ne kadar temettü ödeyeceğine, hangi sıklıkla ödeyeceğine ve kar dağıtımının ne kadarının temettü olacağına dair belirlediği kuralları içerir.
  6. Sürdürülebilir Temettü (Sustainable Dividend): Şirketin uzun vadeli bir süre boyunca temettü ödeme kapasitesini sürdürebilme yeteneği.
  7. Temettü Reinvestasyonu: Hissedarlar, temettü gelirini yeniden yatırarak, elde ettikleri temettü miktarıyla yeni hisse senetleri satın alabilirler. Bu, hisse senetlerini artırmak ve gelecekteki potansiyel temettüleri artırmak için kullanılabilir.
  8. Yüksek Temettü Getirisi: Yüksek temettü getirili hisse senetleri, düzenli temettü ödemeleri yapan ve genellikle temettü oranı yüksek olan şirketleri ifade eder. Bu tür hisse senetleri, düzenli temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için çekici olabilir.
  9. Temettü Vergilendirmesi: Temettü gelirleri genellikle vergilendirilir. Vergi oranları, ülke ve bölgeye göre değişiklik gösterir. Bazı durumlarda, temettü gelirlerine daha düşük vergi oranları uygulanabilir.

Bildir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sıkıldığınız Anlarda Kurtarıcınız Olacak: 5 Eğlenceli ve Akıcı Film Tavsiyesi!

AMOLED EKRAN VE CHAT GPT ÖZELLİKLİ HW ULTRA 2 MODELİNİ İNCELEDİM