C# Örnekleri – Basitten Zora Console Örnekleri

C# öğrenim sürecinde pratik yapmak oldukça yararlı olacaktır. Bunun için farklı konularda basit seviyeden zor seyiyeye doğru hazırlanmış c# örnekleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Basitten Zora C# Örnekleri

Örnek 1 : C# ile Ekrana Merhaba Dünya yazdıran Console Örneği:

static void Main(string[] args)
{
   Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
   Console.WriteLine("www.mitopya.com");
   Console.ReadKey();
}

Örnek 2 : C# ile Kullanıcının Girdiği Mesajı Ekrana Yazdıran Console Örneği:

    {
      Console.Write("Mesajınız : ");
      string mesaj = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Girilen Mesaj : {0}", mesaj);

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 3 : C# ile Kullanıcının Adını ve Soyadını Alıp Ekrana Yazdıran Console Örneği:

    {
      Console.Write("Adınız : ");
      string ad = Console.ReadLine();

      Console.Write("Soyadınız : ");
      string soyad = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Merhaba {0} {1}", ad, soyad);

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 4 : C# ile Girilen Sayının Negatif Mi, Pozitif Mi Olduğunu Yazdıran Console Örneği:

    {
      Console.Write("Sayıyı Giriniz : ");
      int sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

      if(sayi>0)
        Console.WriteLine("{0} sayısı Pozitiftir",sayi);
      else if(sayi<0)
        Console.WriteLine("{0} sayısı Negatiftir", sayi);
      else
        Console.WriteLine("{0} sayısı sıfırdır", sayi);

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 5 : C# ile Girilen Sayının Tek Mi, Çift Mi Olduğunu Yazdıran Console Örneği:

    {
      Console.Write("Sayıyı Giriniz : ");
      int sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

      if(sayi%2==0)
        Console.WriteLine("{0} sayısı çifttir",sayi);
      else
        Console.WriteLine("{0} sayısı tektir", sayi);

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 6 : C# ile Girilen İki Sayıyı Toplayan Console Örneği:

    {
      Console.Write("Birinci Sayıyı Giriniz : ");
      int sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("İkinci Sayıyı Giriniz : ");
      int sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());

      int sonuc = sayi1 + sayi2;

      Console.WriteLine("{0}+{1}={2}",sayi1,sayi2,sonuc);

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 7 : C# ile Girilen İki Sayıyla 4 İşlem(Toplama,Çıkarma,Çarpma,Bölme) Yapan Console Örneği:

    {
      Console.Write("Birinci Sayıyı Giriniz : ");
      int sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("İkinci Sayıyı Giriniz : ");
      int sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());

      int toplam = sayi1 + sayi2;
      int fark = sayi1 - sayi2;
      int carpim = sayi1 * sayi2;
      double bolum = sayi1 / sayi2;

      Console.WriteLine("{0}+{1}={2}",sayi1,sayi2, toplam);
      Console.WriteLine("{0}-{1}={2}", sayi1, sayi2, fark);
      Console.WriteLine("{0}*{1}={2}", sayi1, sayi2, carpim);
      Console.WriteLine("{0}/{1}={2}", sayi1, sayi2, bolum);

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 8 : C# ile 1-50 Arasındaki Sayıları Ekrana Yazdıran Console Örneği:

    {
      for (int i = 0; i <= 50; i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }
      Console.ReadKey();
    }

Örnek 9 : C# ile Kullanıcının Girdiği İki Sayı Arasındaki Sayıları Ekrana Yazdıran Console Örneği:

    {
      Console.Write("Başlangıç Değerini Giriniz : ");
      int baslangic = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Bitiş Değerini Giriniz : ");
      int bitis = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = baslangic; i < bitis; i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 10 : C# ile Kullanıcının Girdiği İki Sayı Arasındaki Tek ve Çift Sayıları Ekrana Yazdıran Console Örneği:

    {
      Console.Write("Başlangıç Değerini Giriniz : ");
      int baslangic = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Bitiş Değerini Giriniz : ");
      int bitis = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = baslangic; i < bitis; i++)
      {
        if (i%2==0)
          Console.WriteLine("{0} Çifttir",i);
        else if (i % 2 == 1)
          Console.WriteLine("{0} Tektir", i);

      }

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 11 : C# ile Kenar Uzunluğu Girilen Karenin Alan ve Çevresini Yazdıran Console Örneği:

    {
      Console.Write("Kenar Uzunluğunu : ");
      int kenar = int.Parse(Console.ReadLine());

      int alan = 4 * kenar;

      int cevre = kenar * kenar;

      Console.WriteLine("Çevresi {0} ",cevre);
      Console.WriteLine("Alanı {0} ", alan);

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 12 : C# ile Kenar Uzunlukları Girilen Dikdörtgenin Alan ve Çevresini Yazdıran Console Örneği:

    {
      Console.Write("Uzun Kenar Uzunluğunu : ");
      int uzunKenar = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Kısa Kenar Uzunluğunu : ");
      int kisaKenar = int.Parse(Console.ReadLine());

      int cevre = 2 * (uzunKenar + kisaKenar);

      int alan = uzunKenar * kisaKenar;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenin Çevresi {0} ",cevre);
      Console.WriteLine("Dikdörtgenin Alanı {0} ", alan);

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 13 : C# ile Girilen 2 Sayıdan Büyük Olanını Bulan Console Örneği:

    {
      Console.Write("Birinci Sayı : ");
      int sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("İkinci Sayı : ");
      int sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());

      if(sayi1>sayi2)
        Console.WriteLine("{0} sayısı büyüktür",sayi1);
      else if (sayi2 > sayi1)
        Console.WriteLine("{0} sayısı büyüktür", sayi2);
      else
        Console.WriteLine("{0} sayısı {1} sayısına eşittir", sayi1, sayi2);

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 14 : C# ile Girilen 10 Sayıdan Tek ve Çiftleri Sayan Console Örneği:

    {
      int sayi, cift = 0, tek = 0;

      for (int i = 1; i <= 10; i++)
      {
        Console.Write("{0}. Sayıyı Girin : ", i);
        sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (sayi % 2 == 0)
          cift++;
        else if (sayi % 2 == 1)
          tek++;
      }

      Console.WriteLine("Çift Sayı : {0} ",cift);
      Console.WriteLine("Tek Sayı : {0} ", tek);

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 15 : C# ile Başlangıç Değeri, Bitiş Değeri ve Artış Değeri Girilen Aralıktaki Sayıları Gösteren Console Örneği:

    {
      Console.Write("Başlangıç Değerini Girin :");
      int baslangic = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Bitiş Değerini Girin :");
      int bitis = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Artış Değerini Girin :");
      int artis = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = baslangic; i < bitis; i+=artis)
      {
        Console.WriteLine(i); ;
      }

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 16 : C# ile 0-100 Aralığında Rastgele Sayı Üreten Console Örneği:

    {
      Random rastgele = new Random();
      int rastgeleSayi = rastgele.Next(0,100);

      Console.WriteLine(rastgeleSayi);

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 17 : C# ile Haklı Sayı Bulma Oyunu Console Örneği:

        {
      int sayi, hak = 5;
      bool durum = false;

      Random rastgele = new Random();
      int rastgeleSayi = rastgele.Next(0, 100);

      for (int i = hak; i > 0; i--)
      {
        Console.WriteLine("Hak {0}",i);
        Console.Write("Tahmininiz :");

        sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (sayi == rastgeleSayi)
        {
          Console.WriteLine("Tebrikler");
          durum = true;
          break;
        }
      }

      if (!durum)
      {
        Console.WriteLine("Tekrar Deneyin!");
        Console.WriteLine("Sayı : {0}", rastgeleSayi);
      }

      Console.ReadKey();
    }

Örnek 18 : C# ile Haklı ve Yönergeli Sayı Bulma Oyunu Console Örneği:

    {
      int tahmin, hak = 5;
      bool durum = false;

      Random rastgele = new Random();
      int rastgeleSayi = rastgele.Next(0, 10);

      for (int kalanHak = hak; kalanHak > 0; kalanHak--)
      {
        Console.WriteLine("Hak {0}", kalanHak);
        Console.Write("Tahmininiz :");

        tahmin = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (tahmin == rastgeleSayi)
        {
          Console.WriteLine("Tebrikler");
          durum = true;
          break;
        }
        else if (rastgeleSayi > tahmin && kalanHak != 1)
          Console.WriteLine("Daha büyük bir sayı girin");

        else if(rastgeleSayi < tahmin && kalanHak != 1)
          Console.WriteLine("Daha küçük bir sayı girin");

      }

      if (!durum)
      {
        Console.WriteLine("Tekrar Deneyin!");
        Console.WriteLine("Sayı : {0}", rastgeleSayi);
      }

      Console.ReadKey();
    }

Ne Düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 Comments

Rar Dosyasına Nasıl Parola Konulur? Rar Şifreleme Nasıl Yapılır ?

Valorant’ta Oyuncular Nasıl Rapor Edilir ? Valorant Rapor Sistemi