in ,

C# String Metodları: Metin İşleme ve Manipülasyonu

C# programlama dilinde string metodları, metin verileri üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. String metodları, metinlerle çalışan programlarda büyük bir öneme sahiptir çünkü metin verilerini manipüle etmek ve işlemek için bir dizi işlevi içerirler.

String metodları, C# dilindeki string sınıfı içinde bulunan çeşitli işlevleri ifade eder. Bu metodlar, metinleri birleştirme, parçalama, büyütme, küçültme ve değiştirme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

String Birleştirme

Concat veya + operatörü kullanılarak iki veya daha fazla string’i birleştirmek mümkündür:

string ad = "John";
string soyad = "Doe";
string tamAd = string.Concat(ad, " ", soyad);
// veya
string tamAd2 = ad + " " + soyad;

String Uzunluğu

Length özelliği, bir string’in karakter sayısını verir:

string kelime = "Merhaba";
int uzunluk = kelime.Length; // uzunluk = 7

String Büyütme ve Küçültme

ToUpper ve ToLower metodları, bir string’i sırasıyla büyük ve küçük harfe dönüştürür:

string kelimeBuyuk = kelime.ToUpper();
string kelimeKucuk = kelime.ToLower();

Belirli Bir Karaktere Göre Bölme

Split metodu, bir string’i belirli bir karaktere göre böler ve bir diziye yerleştirir:

string metin = "C# programlama dili";
string[] kelimeler = metin.Split(' ');

Belirli Bir Konumdan İtibaren Alt Dize Alma

Substring metodu, bir string’in belirli bir konumundan itibaren bir alt dize alır:

string ornek = "Bu bir örnek metindir";
string altDize = ornek.Substring(3, 6); // altDize = "bir ör"

String Karşılaştırma

Equals ve CompareTo metotları, string’leri karşılaştırmak için kullanılır:

string s1 = "Merhaba";
string s2 = "Merhaba";
bool esitMi = s1.Equals(s2); // true
int karsilastirmaSonucu = s1.CompareTo(s2); // 0

Örnekler

1. Ad ve Soyadı Büyük Harfle Yazma

string ad = "John";
string soyad = "Doe";
string tamAdBuyuk = ad.ToUpper() + " " + soyad.ToUpper();

2. Kelimeleri Ayırma ve Liste Olarak Alma

string cumle = "Bu bir örnek cümledir.";
string[] kelimeler = cumle.Split(' ');
List<string> kelimeListesi = new List<string>(kelimeler);

3. Metinden Belirli Bir Alt Dizeyi Alma

string kitapBasligi = "C# Programlama İçin Temel Kavramlar";
string altDize = kitapBasligi.Substring(2, 10); // " Programla"

C# string metodları, metin verileri üzerinde bir dizi işlemi gerçekleştirmek için güçlü bir araç seti sunar. Bu metodlar, metin verilerini etkili bir şekilde manipüle etmek ve işlemek için programcılara geniş bir esneklik sağlar.

Bildir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Selamlaşma ve Tanışma: İngilizce’de Temel İletişim Becerileri

Korkunun Beyaz Perdedeki Efendileri: Klasikleşmiş 5 Korku Filmi