in ,

C# Hata Yönetimi ve Özel İstisnalar

C# programlama dilinde hata yönetimi, bir uygulamanın çalışma zamanında ortaya çıkabilecek hataları ele almak ve uygun bir şekilde tepki vermek anlamına gelir. Hata yönetimi, uygulamaların daha güvenilir ve dayanıklı olmasına yardımcı olur.

Hata Türleri

C# dilinde iki temel hata türü vardır: derleme zamanı hatası (compile-time error) ve çalışma zamanı hatası (runtime error). Derleme zamanı hatası, kod yazımı sırasında ortaya çıkan hatalardır ve derleme işlemi başarısız olur. Çalışma zamanı hatası ise uygulama çalıştırıldığında ortaya çıkan hatalardır.

Hata Yönetimi Yöntemleri

C# programlarında hata yönetimi için kullanılan temel yöntemler şunlardır:

Try-Catch Blokları

try bloğu içinde potansiyel bir hataya neden olabilecek kodları belirtiriz ve eğer hata olursa catch bloğu çalışır. Bu sayede programın çökmesi engellenir ve hatayla başa çıkabiliriz.

try
{
  // Hata olabilecek kodlar
}
catch (Exception ex)
{
  // Hata durumunda yapılacak işlemler
  Console.WriteLine("Hata Oluştu: " + ex.Message);
}
finally
{
  // Her durumda çalışacak kodlar
}

Throw İfadesi

throw ifadesi, belirli bir durumda bir istisna (exception) fırlatmamızı sağlar. Bu, özel durumları belirlemek ve uygun şekilde tepki vermek için kullanılır.

int yas = -5;
if (yas < 0)
{
  throw new ArgumentException("Yaş negatif olamaz.");
}

Özel İstisna Sınıfları (Custom Exceptions)

C# dilinde, kendi özel istisna sınıflarını oluşturabiliriz. Bu, uygulamamızın ihtiyaçlarına daha iyi uyacak ve hatayı daha spesifik bir şekilde tanımlamamıza olanak tanır.

public class NegatifYasException : Exception
{
  public NegatifYasException() : base("Yaş negatif olamaz.") { }
}

Yukarıdaki örnek, negatif bir yaş değeri algılandığında fırlatılacak özel bir istisna sınıfını tanımlar.

Örnekler

1. Try-Catch Blokları Kullanımı

try
{
  int pay = 10;
  int payda = 0;
  int bolum = pay / payda; // Hata oluşacak
}
catch (DivideByZeroException ex)
{
  Console.WriteLine("Hata: " + ex.Message);
}

2. Özel İstisna Kullanımı

int yas = -5;
try
{
  if (yas < 0)
  {
    throw new NegatifYasException();
  }
}
catch (NegatifYasException ex)
{
  Console.WriteLine("Hata: " + ex.Message);
}

C# hata yönetimi, programların daha güvenilir ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için önemlidir. try-catch blokları ve özel istisna sınıfları kullanarak hatalarla başa çıkabilir ve programlarınızı daha sağlam hale getirebilirsiniz.

Bildir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

C# Basit Konsol Uygulama Örnekleri

DÜNYANIN EN DAYANIKLI AKILLI SAATİ: KOSPET TANK T2 (Detaylı İnceleme)