in ,

C# Diziler: Temel Bilgiler ve Kullanımı

C# programlama dilinde, diziler, aynı türdeki verileri tek bir değişken içinde saklamak ve bu verilere erişmek için kullanılır. Diziler, programcılara veri grupları üzerinde etkili bir şekilde işlem yapma imkanı sunar.

Diziler, aynı veri tipindeki öğelerin bir koleksiyonunu temsil eder. C# dilinde diziler, farklı veri türlerini içerebilen bir dizi (array) sınıfından türetilir. Diziler, sabit boyuta sahiptir ve bir kez oluşturulduktan sonra boyutları değiştirilemez.

Dizilerin Tanımlanması ve Kullanımı

// Bir dizi tanımlama
int[] sayilar = new int[5];

// Diziye değer atama
sayilar[0] = 1;
sayilar[1] = 2;
sayilar[2] = 3;
sayilar[3] = 4;
sayilar[4] = 5;

// Diziyi kullanma
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{
    Console.WriteLine(sayilar[i]);
}

Örnekler

1. Dizi Oluşturma ve Değer Atama

string[] meyveler = new string[3];
meyveler[0] = "Elma";
meyveler[1] = "Armut";
meyveler[2] = "Üzüm";

2. Dizi Elemanlarına Erişim

char[] harfler = { 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' };
Console.WriteLine("İkinci harf: " + harfler[1]);

3. Dizi Uzunluğu

double[] notlar = { 85.5, 90.0, 78.5, 92.3 };
Console.WriteLine("Notlar dizisinin uzunluğu: " + notlar.Length);

4. Dizi Foreach Kullanımı

int[] fibonacci = { 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 };
foreach (int sayi in fibonacci)
{
    Console.Write(sayi + " ");
}

5. İki Boyutlu Dizi

int[,] matris = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} };
Console.WriteLine("Orta eleman: " + matris[1, 1]);

C# diziler, verileri düzenli bir şekilde depolamamıza ve bu verilere kolayca erişmemize olanak tanır. Dizilerin kullanımı, programlarımızın daha düzenli ve etkili olmasına yardımcı olur.

Bildir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aileniz ile birlikte izleyebileceğiniz 5 aile filmi

AirPods Max Replikası İnceleme