in ,

C# Girilen 2 Sayıyı Toplamak – Basit Örnekler – Console Application

C# ile kullanının girdiği 2 sayıyı toplayan console application örneğinde, Write metodu ile kullanıcıya yapması gerekeni mesaj olarak ekranda gösterdikten sonra, ReadLine metodu ile kullanıcıdan enter tuşuna basana kadar bir veri girmesini bekleyeceğiz.

Girilen 2 Sayıyı Toplama Örneği

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("1. Sayı : ");
      int sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("2. Sayı : ");
      int sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());

      int sonuc = sayi1 + sayi2;
      Console.WriteLine("Toplam : " + sonuc);
      Console.ReadKey();
    }

Çıktısı:

Örneğimizde Write metodu ile kullanıcıya sayı girmesini belirttikten sonra ReadLine metodu ile kullanıcının enter tuşuna basana kadar sayıları girmesini bekliyoruz. ReadLine kullanıcıdan metin türünde bir değer girmesini beklediği için ve bizim de işlem yapacağımızdan sayısal değerlere ihtiyacımız olduğu için, int.parse ile girilen veriyi sayıya dönüştürüp sayı türünde değer tutacak olan int türünde ki değişkenlerde tutuyoruz.

Bildir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

C# Girilen Bilgileri Ekrana Yazırmak – Basit Örnekler – Console Application

C# Girilen 2 Sayı İle 4 İşlem – Basit Örnekler – Console Application